๏ปฟ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56110 โทร.054-452207 Fax.054-452673