[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์ 054-079838 Fax.054-079839 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
QR CODE
เวบไซต์ภายใน
การปราบปรามการทุจริต
คู่มือประชาชน
link banner
e-Learning
 
 
 
 
 
 
 
 

พยากรณ์อากาศ
 
ลิงค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
27 คน
สถิติปีนี้
58 คน
สถิติทั้งหมด
138708 คน
IP ของท่านคือ 34.237.124.210
(Show/hide IP)
คู่มือปฏิบัติงาน

  

  หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง
โดย : admin
เข้าชม : 30
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

                                    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                                                           อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา
                                       เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง
                                                ---------------------------------------------------
              ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ดังต่อไปนี้
           ๑. วันเลือกตั้ง วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
           ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
           ๓. สถานที่รับสมัคร เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
          ๔. จำนวนนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน  ๑  คน
          ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองเป็นเขตเลือกตั้ง
          ๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน  ๑  เขตเลือกตั้ง 
          ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
                      ๗.๑    บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตาม 
                                 กฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อม                                     สำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ
                      ๗.๒     สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
                      ๗.๓   ใบรับรองแพทย์
                      ๗.๔   ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง จำนวน  5,000  บาท
                      ๗.๕    รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕                                  เซนติเมตร จำนวน  ๓๕  รูป
                      ๗.๖   หลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) /หลักฐานการเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ                                      สมาชิก  รัฐสภา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
                      ๗.๗ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษี 
                               เงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่ง การไม่ได้เสียภาษี
                       ๗.๘ หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน หรือใบรับรองแสดง การเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา
                              จำนวน ๑ ฉบับ   เป็นต้น
                                              ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔
                                                              (ลงชื่อ) 
                                                                          (นายทัดชัย  วรินทร์รักษ์)          
                                                  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ประกาศ / ข่าวประกวดราคา5 อันดับล่าสุด

      ประกาศราคากลางในการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตารางเมตร ซอย ๕ บ้านร่องแมดใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พร้อมป้ 25/ก.พ./2564
      ประกาศราคากลางในการจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว บ้านร่องแมด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 25/ก.พ./2564
      ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑และเขตเลือกตั้งที่ ๒ ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง 22/ก.พ./2564
      ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบลทุ่งรวงทอง ในการกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง 16/ก.พ./2564
      ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 9/ก.พ./2564

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ photnew@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป