[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์ 054-079838 Fax.054-079839 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
QR CODE
การปราบปรามการทุจริต
เวบไซต์ภายใน
คู่มือประชาชน
link banner
e-Learning
 
 
 
 
 
 
 
 

พยากรณ์อากาศ
 
ลิงค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
21 คน
สถิติปีนี้
141 คน
สถิติทั้งหมด
139156 คน
IP ของท่านคือ 34.231.247.88
(Show/hide IP)
คู่มือปฏิบัติงาน

  

  หมวดหมู่ : แบบฟอร์มร้องขอข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
โดย : admin
เข้าชม : 235
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

                                                 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครั้งแรก  
                                                                               ประจำปี  ๒๕๖๔
                                                          เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                                                                  ***********************************
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.           ปลัดเทศบาลกราบเรียนเชิญนายอำเภอจุน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบล     ทุ่งรวงทองครั้งแรก
          บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
          (ปลัดเทศบาลอ่านประกาศจังหวัดพะเยา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครั้งแรก) และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
นายทัดชัย วรินทร์รักษ์
ปลัดเทศบาล
          กราบเรียนท่านนายอำเภอจุน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่เคารพ  กระผม นายทัดชัย วรินทร์รักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เลขานุการชั่วคราว กราบเรียนขออนุญาตอ่านประกาศจังหวัดพะเยา
ประกาศจังหวัดพะเยา
เรื่อง  กำหนดให้สมาชิกประชุมสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลตำบล ครั้งแรก................................
                    ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  นั้น
                    บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในพื้นที่อำเภอจุน ได้แก่ เทศบาลตำบลจุน เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เทศบาลตำบล          ทุ่งรวงทอง และเทศบาลตำบลหงส์หิน เมื่อวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
                    เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลเป็นไปตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และ ข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงทหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๓๑๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล ภาคผนวก ฉ ข้อ ๒.๑๑.๓ นายอำเภอจุนปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จึงกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ได้มาประชุมสภาเทศบาลตำบล ครั้งแรก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔
 
                                เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์
                                             (อดุลย์ พรหมวาทย์)
                                      นายอำเภอจุน ปฏิบัติราชการแทน
                                         ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 
          บัญชีการกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลได้มาประชุมสภาเทศบาลตำบล ครั้งแรก (แนบท้ายประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลตำบล ครั้งแรก ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔)
วัน/เดือน/ปี เวลา การประชุม สถานที่
วันพฤหัสบดี ที่
๖ พ.ค.๒๕๖๔
๐๙.๐๐ น. การประชุสภาเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ครั้งแรก ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
ห้วยข้าวก่ำ
วันพฤหัสบดี ที่
๖ พ.ค.๒๕๖๔
๑๐.๓๐ น. การประชุสภาเทศบาลตำบลจุน
ครั้งแรก
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
จุน
วันพฤหัสบดี ที่
๖ พ.ค.๒๕๖๔
๑๓.๐๐ น. การประชุสภาเทศบาลตำบล
ทุ่งรวงทอง ครั้งแรก
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
ทุ่งรวงทอง
วันพฤหัสบดี ที่
๖ พ.ค.๒๕๖๔
๑๕.๐๐ น. การประชุสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน ครั้งแรก ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
หงส์หิน
นายทัดชัย วรินทร์รักษ์
ปลัดเทศบาล
          กราบเรียน ท่านนายอำเภอจุน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่เคารพ  ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๕  วรรคสอง ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุม           ตามกฎหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดประชุมหรือปิดประชุม        จึงขอกราบเรียนเชิญ ท่านนายอำเภอจุน กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์
นายอำเภอจุน
          ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ทุกท่าน กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาและผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้
                   ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ การตั้งกระทู้ถามการตั้งคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติต่างๆ หรือกิจการอื่นใดอันเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
                   ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความสำเร็จของการบริหารราชการ        การจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
                   ๑. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                   ๒. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
                   ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาในใส่เป็นธุระต่อปัญหาความต้องการของประชาชน
                   ๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ
๕. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายหนักแน่นด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง
                   ท้ายนี้ กระผมขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาดบพิตร ในหลวงรัชการที่ ๙ ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่”
                   กระผมเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครั้งแรก ณ บัดนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง    การให้สภาเทศบาลผู้ที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว           ปลัดเทศบาล เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุม ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป
นายทัดชัย วรินทร์รักษ์
ปลัดเทศบาล
          ท่านนายอำเภอที่เคารพ กระผมขอกราบเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ “กรณียังไม่ได้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลและเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดประชุมสภา ตามความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แล้วให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นเป็นประธานชั่วคราว ในการทำหน้าที่เลือกประธานสภา ข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หากผู้มีอายุสูงสุดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้มีอายุรองลงมาตามลำดับปฏิบัติหน้าที่แทน จากการตรวจสอบทะเบียนบ้านของสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งอยู่ ณ ที่ประชุมแห่งนี้ ปรากฏว่า   สมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุสูงสุด คือ นายสมพล ภูคำ อายุ ๖๖ ปี กระผมจึงขอกราบเรียนเชิญ     นายสมพล ภูคำ ทำหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราว ขอกราบเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง    การปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
นายสมพล ภูคำ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
          กราบเรียนท่านนายอำเภอจุน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมมีความยินดีที่ได้รับเกียรติให้มาทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว ลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านยืนขึ้น เพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนโดยว่าตามข้าพเจ้าและออกชื่อของตนเอง “ข้าพเจ้า (..............................) ขอปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”
          ได้เชิญสมาชิกสภาฯนั่งลง เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ปฏิญาณตนแล้ว ท่านสมาชิกทุกท่านก็สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างสมบรูณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง    การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ข้อ ๘)
นายสมพล ภูคำ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
          ขอเชิญปลัดเทศบาล ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ได้ชี้แจงระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
นายทัดชัย วรินทร์รักษ์
ปลัดเทศบาล
          กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาเทศบาล ให้สมาชิกท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่นคำเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านี้ โดยวิธีเขียนชื่อตัวและสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานสภาชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
          ถามที่ประชุม สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นายสายัณห์ แสนชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ทุ่งรวงทอง เขต ๑
          เรียน ท่านประธานสภาฯที่เคารพกระผม นายสายัณห์ แสนชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑ ขอเสนอ นายมานพ ปัญญาหล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครับ
นายสมพล ภูคำ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
          มีผู้รับรอง คือ    ๑. นายสุดใจ ชาตาดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑         
                                 ๒. นางชลีกร บุญธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๒
 
          มีผู้รับรองครบและถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกผู้ใดเป็นประธานสภาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่านายมานพ ปัญญาหล้า ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เห็นชอบเป็นเอกฉันท์         
          --- พักการประชุมสภาเทศบาล ๑๐ นาที ---
          (นายอำเภอจุนปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงนามคำคั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ข้อ ๙)
นายสมพล ภูคำ
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
          ขอเชิญปลัดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อ่านคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบล         ทุ่งรวงทอง
นายทัดชัย วรินทร์รักษ์
ปลัดเทศบาล
          กราบเรียน นายอำเภอจุน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขออนุญาตอ่านคำสั่งของจังหวัดพะเยา
 
                                           คำสั่งจังหวัดพะเยา
                                            ที่ ๑๗๑๓ /๒๕๖๔
                 เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                                             -------------------------
                 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ และ นายอำเภอจุนปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้มาประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครั้งแรก ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาล และ รองประธานสภาเทศบาล นั้น
                   ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครั้งแรกดังกล่าว มีมติเลือกนายมานพ ปัญญาหล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  และ คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๓๑๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอจุนปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ภาคผนวก ฉ ข้อ ๒.๑๑.๑ ประกอบมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง        ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้ง นายมานพ ปัญญาหล้า เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
          สั่ง ณ วันที่  ๖  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
                   เรืออากาศตรี อดุลย พรหมวาทย์
                                                           (อดุลย์ พรหมวาทย์)
                                              นายอำเภอจุน ปฏิบัติราชการแทน
                                                        ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
          และขอเรียนเชิญ นายมานพ ปัญญาหล้า ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง          ขึ้นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายมานพ ปัญญาหล้า
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          กราบขอบพระคุณครับ ท่านนายอำเภอจุน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจกระผม และกระผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง    การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ข้อ ๑๒)
นายมานพ ปัญญาหล้า
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ซึ่งการเสนอชื่อเพื่อเลือกรองประธานสภานั้น กฎหมายได้กำหนดไว้ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกตั้งประธานสภาโดยอนุโลม จึงขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นรองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ
นายสมพล ภูคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑
          เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสมพล ภูคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล       ทุ่งรวงทอง เขต ๑ ขอเสนอนายสายัณห์ แสนชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครับ
          มีผู้รับรอง คือ    ๑. นายอาทิตย์ ธงสิบเจ็ด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๒         
                                 ๒. นายศิลปกร อินเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑
          มีผู้รับรองครบและถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกผู้ใดเป็นประธานสภาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่านายสายัณห์ แสนชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง    การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ข้อ ๑๓)
นายมานพ ปัญญาหล้า
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการ ขอเชิญครับ
นายสุดใจ ชาตาดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑
          เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผม นายสุดใจ ชาตาดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    ทุ่งรวงทอง เขต ๑ ขอเสนอ นายทัดชัย วรินทร์รักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครับ
          มีผู้รับรอง คือ    ๑. นายสมพล ภูคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑         
                                 ๒. นายคมสัน รัมมะยศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๒
          มีผู้รับรองครบและถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกผู้ใดเป็นเลขานุการสภาฯอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่านายทัดชัย วรินทร์รักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่  ๖
เรื่อง    ปรึกษาเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ     
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ข้อ ๑๑) , (ข้อ ๒๑)
นายมานพ  ปัญญาหล้าประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔         
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) (ข้อ ๑๑) , (ข้อ ๒๑)
นายมานพ  ปัญญาหล้าประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          กำหนดให้มีกี่สมัย (ไม่เกิน ๔ สมัย) แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด และแต่ละสมัย จะกำหนดกี่วัน
          อภิปราย ปรึกษาหารือในที่ประชุมว่าสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง           สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะกำหนดกี่สมัย (ไม่เกิน ๔ สมัย) ในแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด และแต่ละสมัยจะกำหนดกี่วัน
นายสุดใจ ชาตาดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑
          เสนอ ให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ สมัย
นายมานพ  ปัญญาหล้าประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          ในแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด และแต่ละสมัยจะกำหนดกี่วัน
นายสุดใจ ชาตาดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑
       เสนอ    สมัยแรก ตั้งแต่   ๗ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔       จำนวน ๓๐ วัน         
                   สมัยที่ ๒ ตั้งแต่   ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔                    จำนวน ๓๐ วัน         
                   สมัยที่ ๓ ตั้งแต่   ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔                     จำนวน ๓๐ วัน         
                   สมัยที่ ๔ ตั้งแต่   ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                 จำนวน ๓๐ วัน         
นายมานพ  ปัญญาหล้าประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          ถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามและอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่                 เมื่อไม่มี ก็ขอมติที่ประชุม ในการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ประชุมมีมติ                                                                                                    เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มี ๔ สมัย คือ         
                   สมัยแรก ตั้งแต่   ๗ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔       จำนวน ๓๐ วัน         
                   สมัยที่ ๒ ตั้งแต่   ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔                    จำนวน ๓๐ วัน         
                   สมัยที่ ๓ ตั้งแต่   ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔                     จำนวน ๓๐ วัน         
                   สมัยที่ ๔ ตั้งแต่   ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                 จำนวน ๓๐ วัน
นายมานพ ปัญญาหล้าประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๕) จะเริ่มเมื่อใด  
          อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๑ และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
นายสมพล ภูคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑
          เสนอ ให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ วัน
นายมานพ  ปัญญาหล้าประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          ถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามและอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี         ก็ขอมติที่ประชุม กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ วัน
ที่ประชุมมีมติ   
          เห็นชอบกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ วัน
ระเบียบวาระที่  ๗
เรื่อง    การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ       
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

นายมานพ ปัญญาหล้า
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จะให้มีจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จำนวนกี่คน
นางชลีกร บุญธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๒
          ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จำนวน ๓ คน
นายมานพ ปัญญาหล้า
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          สำหรับการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จำนวน ๓ คน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ
นายสมพล ภูคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑
          เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผม นายสมพล ภูคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    ทุ่งรวงทอง เขต ๑ ขอเสนอ นายสุดใจ ชาตาดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครับ
          มีผู้รับรอง คือ    ๑. นายสายัณห์ แสนชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑         
                                 ๒. นายณัฐพงศ์ แสงศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑
นายสุดใจ ชาตาดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑
          เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผม นายสุดใจ ชาตาดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    ทุ่งรวงทอง เขต ๑ ขอเสนอ นายอาทิตย์ ธงสิบเจ็ด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๒ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครับ
          มีผู้รับรอง คือ    ๑. นางชลีกร บุญธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๒         
                                 ๒. นายคมสัน รัมมะยศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๒
นายอาทิตย์ ธงสิบเจ็ด
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๒
          เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผม นายอาทิตย์ ธงสิบเจ็ด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๒ ขอเสนอ นายสมพล ภูคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครับ
          มีผู้รับรอง คือ    ๑. นายศิลปกร อินเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑         
                                 ๒. นายวรรักษ์ วงค์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๒
นายมานพ ปัญญาหล้า
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งรวงทอง
          มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯครบจำนวน ๓ คน มีผู้รับรองครบและถูกต้อง ถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามและอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี ก็ขอมติที่ประชุม
 
 
ที่ประชุมมีมติ    เห็นชอบให้       ๑. นายสุดใจ ชาตาดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑  
                                                 ๒. นายอาทิตย์ ธงสิบเจ็ด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๒         
                                                 ๓. นายสมพล ภูคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขต ๑         
          เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
 
                                                               ลงชื่อ…………………………………ผู้บันทึกรายงานการประชุม
                                                                             (นายทัดชัย  วรินทร์รักษ์)
                                                                  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
 
                    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครั้งแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  ๗  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔    


                                                               (ลงชื่อ)................................. ประธาน
                                                                              (นายสมพล ภูคำ)
                                                  
                                                               (ลงชื่อ)................................. กรรมการ
                                                                            (นายสุดใจ ชาตาดี)
 
                                                              (ลงชื่อ)................................. เลขานุการ        
                                                                     (นายอาทิตย์ ธงสิบเจ็ด)
 
                             สภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครั้งแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง                          


                                                        (ลงชื่อ)………..………………………….. ผู้รับรอง
                                                                            ( นายมานพ ปัญญาหล้า )
                                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

แบบฟอร์มร้องขอข้อมูลข่าวสาร5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 10/พ.ค./2565
      รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 10/พ.ค./2565
      บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 10/พ.ค./2565
      รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 10/พ.ค./2565
      รายงานกาประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ส.๒๕๖๔ 10/พ.ค./2565

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ photnew@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป