[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์ 054-079838 Fax.054-079839 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
QR CODE
การปราบปรามการทุจริต
เวบไซต์ภายใน
คู่มือประชาชน
link banner
e-Learning
 
 
 
 
 
 
 
 

พยากรณ์อากาศ
 
ลิงค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
16 คน
สถิติปีนี้
136 คน
สถิติทั้งหมด
139151 คน
IP ของท่านคือ 44.200.174.97
(Show/hide IP)
คู่มือปฏิบัติงาน

  
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา  
 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
                การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
                การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้  เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์                1)  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
                2)  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
                3)  เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างถูกต้อง  และครอบคลุมทุกด้าน
                4)  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบล
                5)  เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน
                6)  เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานโครงการ  ในชุมชนอย่างมีทิศทาง
                7)  เพื่อให้การพัฒนาของชุมชน  หมู่บ้าน  ในตำบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
                   แผนพัฒนาในทุกระดับ
                8)  เพื่อกำหนดแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                9)  เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ
                10)  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล3.  ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา                ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล  นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
                ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
                ขั้นตอนที่  4  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.... ]