หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (รายละเอียดเพิ่มเติม)
โดย : admin
อ่าน : 196
พุธ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                         ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e -bidding) (รายละเอียดเพิ่มเติม)
                                       ----------------------------------------------
               เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๒๓,๔๘๓.๑๑ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์) .................(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) ติดต่อ ๐๕๔ -๐๗๙๘๓๘