หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๗ โดยเฉพาะเจาะจง
โดย : admin
อ่าน : 182
พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                                  ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
       เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๗  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                      ------------------------------------------------------------
                    ตามที่ เทศบาลตำบลุท่งรวงทอง  ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๗  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    รางระบายน้ำ  จำนวน ๑ โครงการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  เทียมจันทร์ก่อสร้าง(ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒
                          
                                                   ว่าทีร้อยเอก
                                                                  (ไกร  คำวงษา)
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง