หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว หมูที่ ๓ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย : admin
อ่าน : 156
พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                          ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
          เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง ๔ นิ้ว หมู่ที่ ๓ 
                                       พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                   ---------------------------------------------------------
         ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ได้มีโครงการ  จ้างเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว หมู่ที่ ๓ 
 พร้อมป้ายโครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
       เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางขนาด ๔ นิ้ว หมู่ที่ ๓   จำนวน ๑ โครงการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ศูนย์กลางบริการ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) (โดยเสนอราคา เป้นเงินทั้งสิ้น  ๒๐๘,๐๐๐.- บาท(สองแสนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
          ประกาศ  ณ วันที่ ๒๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
                                         ว่าทีร้อยเอก
                                                             (ไกร  ตำวงษา)
                                               นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง