หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย : admin
อ่าน : 35
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                              ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                     เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                         -----------------------------------------------
       ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
       โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนดิษฐ์ทอง (ให้บริการ ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                      ประกาศ  ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
                                                ว่าทีร้อยเอก
                                                               (ไกร  คำวงษา)
                                                   นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง