หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ครัวเรือนสะอาด ไร้กลิ่น ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนตำบลทุ่งรวงทอง
โดย : admin
อ่าน : 134
อังคาร ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

(หากดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้) คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์สำรอง
ครัวเรือนสะอาด ไร้กลิ่น ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรัย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน
1. จัดเตรียมภาชนะที่มีผาปิด เช่นฝาปิด เช่น ถังพลาสติก ถังสี
2. นำภาชนะมาเจาะรูหรือตัดก้น และขุดหลุมขนาดลึก 2 ใน 3 ส่วน ของความสูงภาชนะ จาก นั้นนำภาชนะใส่ลงในหลุมที่ขุดไว้
3.นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษหญ้า มาทิ้งในถัง ที่ฝังไว้ และปิดฝามิดชิด
4.. จุลินทรีย์/ไส้เดือนในดินจะย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย
5.เมื่อทิ้งเศษอาหารจนเต็มภาชนะแล้ว ให้กลบด้วยดินแล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป